Szakmai önéletrajz – Dr. Balajthy Tibor

 

Köszönöm, hogy megtisztel figyelmével!

A New Contour Plasztikai Sebészetet 1990-ben alapítottam az egyik első magánpraxisként és vezetem jelenleg is. A Balajthy Plasztikai Sebészetet 2017-ben hoztam létre.
Általános iskolásként – miközben országos biológiai versenyeken az elsők között végeztem és az Állatkert Rovarszakkörében vettem részt – ősállatkutató szerettem volna lenni. Anyai nagyapám, Dr. Orsó Géza hatására – aki végzett jogászként az első világháborúban kényszerből résztvéve az isonzói csatában elszenvedett súlyos sérüléséből egy rajta a harctéren elvégzett bravúros műtéttel maradt életben és ennek hatására orvos lett, fogorvosi és fül-orr-gégész képesítéseket szerzett, majd a második világháború előtt a  Verebély-klinika fül-orr-gégésze volt – középiskolásként már orvos akartam lenni.  Budapesten, az akkor I., ma Szt. László Gimnázium biológia-kémia-latin szakának elvégzése után, ahol Dr. Lange Nándor Tanár Úr, szívsebész, politikai okokból, büntetésből tartósan középiskolai biológia tanár mellett rendszeresen végeztünk boncolásokat, szövettani gyakorlatokat és állatműtéteket, az ő hatására erősödött meg bennem, hogy orvos legyek, miután az utolsó két gimnáziumi évben gyakorlatilag orvosi egyetemi képzést és ismereteket kaptunk tőle. A Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán végeztem (1972-78) cum laude eredménnyel. Ezután az alábbi területeken dolgoztam:
  Dr. Balajthy Tibor plasztikai sebész

 

 
Baranya Megyei Gyermekkórház, Pécs, Gyermeksebészeti Osztály – orvosgyakornok, ahonnan az akkor kötelező katonai szolgálatra az általam választott alábbi helyre menekültem a szakmailag és emberileg szánalmas osztályvezető főorvos elől     1978-1979
MNH Központi Katonai Kórház, Budapest, Égésplasztikai Osztály – mint kötelező katonai szolgálat – Dr. Novák János Tanár Úr, osztályvezető mellett kezdő orvosként megbízott osztályvezető-helyettes voltam, ezen idő alatt az országos centrumként is működő osztály egyetlen egy beosztott osztályos orvosaként, heti 2-3 ügyelettel – hihetetlen kemény feladatokkal és a főnök irántam tanúsított bizalmával –, ami fantasztikusan kemény és jó iskola volt. Rengeteget köszönhetek neki!   1979-1980
Pécsi Orvostudományi Egyetem, Gyermekklinika, Gyermeksebészeti Osztály – klinikai segédorvos. Itt megismerkedhettem az újszülött sebészettel, az általános gyermeksebészettel és a klinikai hiearchiával is – ez a húgyúti fejlődési rendellenességek országos centrumaként is működött. Első szakvizsgám előtt dolgoztam még a POTE I. sz. Sebészeti Klinikáján, a Traumatológiai Osztályon, a Sebészeti Osztályon, az érsebészeten és utána az Anesthesiologiai és Intenziv Terápiás Osztályon mint klinikai alorvos, közben mindkét helyen ügyeletet ellátva. Miután a gyermeksebészeten nem lehettem volna gyermeksebész, hanem aneszteziológus orvosnak kellett volna lennem, tovább menekültem.
  1980-1983
Főv. Tan. Madarász utcai Gyermekkórház, Gyermeksebészeti Osztály és annak Gyermek Égés-Plasztikai Részlege mint országos centrum – alorvosként, de maximális önállósággal és a koromat és alorvosi beosztásomat messze meghaladó feladatokkal. Az innen elmenekülő, akkori közvetlen főnökömet követve, vele mentem tovább, magunkkal víve a gyermek-égési részleget is.   1983-1988
Főv. Tan. Jahn Ferenc Kórház Gyermeksebészeti Osztály és Égés-Plasztikai Részleg és Őrző – miután előbbi volt főnökömet követve – sajnos – vele mentem. Az égési őrzőben részlegvezető voltam, amíg nem kellett megint elmenekülnöm a főnököm elől, ahogy letettem a plasztikai sebészeti és égési szakvizsgát – ami neki nem volt meg.   1988-1989
Országos Baleseti Intézet, Kéz és Mikrosebészeti Osztály – alorvos   1989-1995
Országos Baleseti Intézet – főállású plasztikai sebész konziliárius. Innen már csak a saját magam praxisába mentem főállásba dolgozni – végleg elhagyva az állami egészségügyet, kivéve alkalmanként az alábbit.   1995-1996
Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet önkéntes, karitatív alapon, díjazás nélküli konziliárius plasztikai sebész – különleges, a szakmai irodalomban nem szereplő egyedi megoldásokat kívánó feladatokkal, műtétek után szabadon fekvő agy és gerinc fedésének az egyedi rögtönzéseivel. Addig jártam oda, amíg a műtőben már a gézlap is hiányzott...    1995-2011
NEW CONTOUR Plasztikai Sebészet – vezető plasztikai sebész főorvos   1990-től
BALAJTHY Plasztikai Sebészet – vezető plasztikai sebész főorvos        2017-től

                                                                            

SZAKVIZSGÁIM:
  - sebészet 1982
  - gyermeksebészet 1986
  - plasztikai és égési sebészet 1989
  - kézsebészet 1995
 
plasztikai sebészet-sebészet szakvizsga plasztikai sebész-gyermeksebészeti szakvizsga plasztikai sebész-égési plasztikai sebészet Plasztikai sebészet - kézsebészet

Örökké hálás vagyok a néhai Prof. Dr. Zoltán Jánosnak – a magyar plasztikai sebészet egyik legnagyobbjának –, hogy miután a Madarász utcai Gyermekkórház Gyermeksebészetének Égési Részlegén kényszerből (mert arra kellett várnia, hogy utánam sorra kerülve Ő operálhasson és én asszisztáljak neki) a műtő üvegezett ajtaján keresztül 1988-ban végignézte, ahogy egy magasfeszültségű áramütött gyermek elégett koponyacsontját nem várt módon – mert a műtét előtt úgy tűnt,  hogy csak a bőre égett meg – elhúzódó, többórás műtéttel (egyedül, mert a főnököm kérésem ellenére sem jött segíteni nekem) ki kellett vésnem és könyvekben nem lévő skalplebenyt rögtönöztem neki, hogy az agyát fedjem –, azt mondta, hogy nem kell még 3 évet eltöltenem plasztikai sebészeti osztályokon a szakvizsgám előtt, hanem pár hónap múlva a soron következő első plasztikai sebészeti szakvizsgára már mehetek is hozzá. Így aztán én „gyakorlati vizsgát” is tettem, ami ma sincs plasztikai sebésznek! Ezért – mivel soha addig nem láttam esztétikai plasztikai sebészeti műtéteket  autodidaktának (önképzőnek) kellett lennem és a világból – ahonnan csak lehetett  (az Internet kora előtt) – kellett az esztétikai plasztikai sebészetet ellesnem, tanulnom könyvekből, szakmai újságokból, kongresszusokon, utazásokkal – így nem égett belém a sajnos hazánkban már akkor is (és sajnos azóta is) roppant korszerűtlen technikák sora.

Hálás vagyok a betegnek is, aki felnőtt családapaként 31 évvel később azért keresett fel váratlanul a rendelőmben, hogy megköszönje, hogy akkor megmentettem az életét.

 

Kitüntetésem: Markusovszky-díj  a lépmegtartó műtétek magyarországi
első alkalmazása és az erről megjelent közlemény társszerzőségéért

Ezelőtt bármilyen lépsérülés esetén is kötelező volt a lépet eltávolítani (sebészeti tankönyv szerint nem lehetett más megoldás), mely után egy életre súlyos, életveszélyes fertőzések fenyegették a betegeket. Azóta a módszerek általam az USA-ból átvett módszerei után már Magyarországon is a lép megtartása a legfontosabb, tankönyvekben is. Kiderült, hogy a lép nem egy felesleges szerv, hanem nagyon fontos anyagok termelőhelye.

1986
   
Szakmai gyakorlataim:  
Honvédkórház Bp. Plasztikai Sebészeti Osztály

1989-ben pár hét

Péterfy S. u.-i Kórház Szövetség u.-i Plasztikai Sebészeti Osztály 1989-ben pár hét
 
Hosszabb szakmai tanulmányútjaim:
Technische Universität München, Klinikum Rechts der Isar, Plastische Chirurgische Abteilung, Prof. Dr.  E. Biemer 1994 – endoszkópos plasztikai sebészet
Clinique de Belvedere Paris, Prof. Dr. Daniel Marchac 1994 – endoszkópos homlokplasztika, arcplasztika
St. Markus Krankenhaus, Frankfurt, Plastische Chir. Abt., Prof. Dr. Exner, Prof. Dr. Lemperle 1995 – transzszexuális műtétek
Frankfurter Privatklinik, Prof. Dr. Lemperle, Dr. Szalai 1995 – lábszárnagyobbítás, transzszexuális műtétek
 
Fontosabb gyakorlati kurzusok, melyeken részt vettem: Plastic Surgery Educational Foundation, Budapest, 1989, kézsebészet-alapfokú, 1991, kézsebészeti-speciális haladó, 1993-94-95, mikrosebészet,  1992, esztétikai sebészet, Prága, 1993, plasztikai sebészet, Berlin, 1993, esztétikai endoszkópos sebészeti, München, 1994, esztétikai-sebészeti, Párizs, 1995, Genf,  1995, Antalya, 1995, esztétikai és helyreállító orrplasztikai, arc-esztétikai sebészeti, Dallas, USA, 1996, ultrahangos zsírszívás, Roma, 1998, esztétikai plasztikai sebészeti, Napa, California, USA, 1999, plasztikai sebészeti, San Francisco, USA, 1999, Cutting Edge, Sherrell J. Aston esztétikai mesterkurzus, New York, 2000 és 2003, Mentor mellimplantátumok gyártásával kapcsolatos gyakorlati kurzus, Leiden, Hollandia, 2005, Breast Aesthetic Experience Workshop, Budapest, 2015
 
Fontosabb kongresszusok, konferenciák: MPHEST kongresszusa, Keszthely, 2000, Helyreállító és esztétikai emlősebészeti szimpózium, Budapest, 2002, Magyar Plasztikai Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság (MPHEST) VIII. kongresszusa, 2003, Cutting Edge esztétikai mesterkurzus, New York, 2003, MPHEST X. kongresszusa, Galyatető, 2005, European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery X. kongresszusa, Bécs, 2005, Breast and Face International Reconstructive and Aesthetic Plastic Surgery Symposia, Budapest, 2005, Magyar Égési Egyesület és MPHEST XI. kongresszusai, Pécs, 2006, Breast and Face International Reconstructive and Aesthetic Plastic Surgery Symposia – mell- és arcesztétikai plasztikai sebészeti szimpózium, Budapest, 2007, Taiwan Society of Aesthetic Plastic Surgery – a Tajvani Esztétikai Plasztikai Sebészeti Társaság felkérésére tartott előadások endoszkópos mellműtétekről, Taipei, 2007, Magyar Égési Egyesület XXIV. kongresszusa, Göd, 2008, Magyar Szexuálmedicina Társaság I. kongresszusa, Budapest, 2009, Central European Confidence Meeting on Face and Breast Surgery – arc- és emlősebészeti fórum, Budapest, 2010, Magyar Arc-, Állcsont és Szájsebészeti Társaság XIV. kongresszusa, Kecskemét, 2010, International Society for Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)  kongresszusa, Debrecen, 2011, VII. International forum on plastic surgery, Szeged, 2015, CEE Plastic Surgical Symposium, Dubrovnik, 2016
 
Előadásokat tartottam: a Magyar Gyermeksebész Társaság, a Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság (MPHEST), a Magyar Kézsebész Társaság, a Magyar Traumatológus Társaság, a Magyar Égési Egyesület évenkénti kongresszusain és tudományos ülésein, a MPHEST Magánorvosi Szekció tudományos ülésein és továbbképzésein, a DOTE Szemklinika szemész szakorvosoknak tartott szemplasztikai kurzusán, a Magyar Szemorvosok Társasága Szemplasztikai Tudományos Ülésén és Továbbképzésén, az OBI korábbi kézsebészeti haladó kurzusain, az európai és nemzetközi plasztikai és esztétikai sebészeti társaságok évi kongresszusain és tudományos ülésein, Az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet idegsebészeinek továbbképzésként 2006-ban. A Semmelweis Egyetem 5. és 6. éves orvostanhallgatóinak (az azóta megszűntetett) Kísérletes Sebészeti Műtéttani Tanszék szervezésében a plasztikai sebészet speciális területeiről 2012 és 2019 között (több mint 200 előadás).
 
Az alábbi szervezeteknek vagyok a tagja:
Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebészeti Társaság
Magyar Kézsebész Társaság
Magyar Égési Egyesület
Magyar Gyermeksebész Társaság
International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
Interplast
1993-tól alapító tagja és titkára voltam a MPHEST Magánorvosi Szekciójának
2000-ben történt kilépésemig.
 
Ezen idő alatt az alábbi szakmai továbbképzéseket szerveztem:
Prof. Dr. Daniel Marchac (Párizs) esztétikai mesterkurzus Budapest, 1994
Anaesthesiologiai lehetőségek a magánpraxisban Budapest, 1994
Felelősségbiztosítás a plasztikai sebészeti magánpraxisban Budapest, 1995
Prof. Dr. Michael Scheflan (Tel Aviv) esztétikai mesterkurzus Budapest, 1996
                                   
Gyakorlatot szereztem az alábbi területeken:
kéz-, arc-, végtagfejlődési rendellenességek gyermekkori korrekciója
húgycsőfejlődési rendellenéssegek korrekciós műtétei
archasadékosok késői korrekciós műtétei
égés-traumatologiai akut ellátás
lágyrészhiánnyal járó összetett kézsérülések akut ellátása
égések utáni helyreállító plasztikai sebészet
kézsebészeti-plasztikai helyreállító műtétek
súlyos arckoponya-sérülések plasztikai sebészeti ellátása
végtagsérülések utáni helyreállító műtétek
idegsebészeti műtétek utáni gerinc- és koponyatáji csont- és lágyrészhiányok fedése
esztétikai plasztikai sebészet
 
A plasztikai sebészeten belül az alábbiakban szereztem speciális ismereteket:
veleszületett óriás, festékes anyajegyek gyermek- és felnőttkori műtéti korrekciói
bőrtágítók többszörös egyidejű alkalmazása
az endoszkópos plasztikai sebészeti műtétek magyarországi bevezetése
csonthártya alatti arcplasztikák magyarországi bevezetése
csontos-porcos-lágyrészi-sövényi együléses orrkorrekciók külső-belső egyidejű sínezéssel, szövetragasztással történő műtéteinek magyarországi bevezetése
transzszexualis nem-átalakító műtéti sorozatok, többszörös érző funkciót jelentő hüvelyképzés a Perovic- és a Schrang-féle műtétek egyedi kombinációjának kidolgozásával
plasztikai sebészeti orr- és arcműtétek várható eredményeinek számítógépes modellezése 1992-től
nyílt, másodlagos orrkorrekciók csont-, porc- és bőnye-átültetésekkel
arcimplantátumok alkalmazása
endoszkópos csonthártya alatti arcközépemelés

endoszkópos izom alatti és izombőnye alatti mellnagyobbítás hónalji behatolásból, gél töltetű implantátumokkal

hónalji behatolásból endoszkópos mellimplantátum-csere

veleszületett mellhiány esetén a széles hátizom endoszkópos elforgatása a mellkasra – gyermekeknél is

endoszkópos homlokkontúr-javítás csontpótló anyag beültetésével

akut és elektív idegsebészeti műtétek utáni csont- és lágyrészhiányok fedése, pótlása, az ilyen szövődmények megelőzésének taktikája az idegsebészeti tevékenységben
gáttájéki helyeállító plasztikai sebészeti műtétek
komplex, páciens-felvilágosítási és műtéti beleegyezési dokumentumrendszer alkalmazása és bevezetése 1991 óta, teljes körű digitális fotó- és videodokumentáció
kórházaktól, egészségügyi intézményektől bérelt kórtermek, részlegek, műtőtraktusok, szolgáltatások működtetésének gyakorlata a magánpraxisban 1990-től
külföldi páciensek plasztikai sebészeti ellátásának szervezési gyakorlata, előzetes szakvéleményezése megküldött kérdőívek és fotók alapján
plasztikai sebészeti beavatkozások költség- és anyagigényének naprakész számítógépes nyilvántartása
a plasztikai sebészeti páciens-nyilvántartás, szakvélemények, műtéti és kontrollvizsgálatok számítógépes dokumentációjának első magyarországi kidolgozása és alkalmazása 1990-től
 
Meghívott vendégként előadásokat, kurzusokat és továbbképzéseket tartottam:
a Taiwani Plasztikai Sebészeti Társaság és a Taiwani Nemzeti Egyetemi Kórház, valamint
a Japán Plasztikai Sebészeti Társaság meghívásaira 2007-ben több alkalommal
 
A Mentor amerikai implantátumgyártó cég felkérésére elkészítettem a hónalji behatolásból végzett endoszkópos mellnagyobbítás és mellkorrekciók oktató, tanító DVD lemezét 2007-2008-ban.
Terveim közt szerepel: az endoszkópos plasztikai sebészet újabb lehetőségeinek kidolgozása
Nyelvismeret: német és francia alapfok, angol középfok
Hobbim: elsősorban a munkám, ezen túl a vitorlázás, természetfotózás és a síelés, valamint a főzés.
 
Budapest, 2020 május
Dr. Balajthy Tibor