Hogy zajlik egy konzultáció?

Plasztikai sebészetünk gyakorlatában nincs ún. „rendelési idő”, amikor nem kiszámítható módon, előre nem ismert számú páciens csak ott kiderülő nehézségű és konzultációs időt igénylő problémával keres fel bennünket, és ezért gyakran futószalagszerű és tömegjelenetekben bővelkedő, „SZTK”-folyosói eseményeket lehetne nálunk látni. Minden egyes páciens a telefonon való bejelentkezése után a kérdéseinkre adott válaszai és a megnevezett problémája (vagy több problémája) alapján tud időpontot egyeztetni, és ennek alapján igyekszünk elegendő időt biztosítani számára. Ha valaki az esetleg 2-3 héttel korábban egyeztetett időpontban nem jön el, és azt nem mondja le megfelelő idővel előtte kellő indokkal, a következő alkalommal nem tudunk számára egyeztetett időpontot és időtartamot adni, mert hiszen ha többször ezt tennénk vele, másokat hoznánk hátrányos helyzetbe, és előjegyzéseink több hónapossá válnának, miközben hiába várnánk a rendelőben a páciensekre.

Amikor a páciens megérkezik, először az adatait vesszük fel, hogy a konzultáció végén személyre szóló írásbeli szakvéleményt tudjunk adni. Még ma is előfordul néha, hogy valaki „csak 5 perces” megbeszélésre számít, természetesen ilyen nálunk soha nem volt, és mindig ez a páciens az, aki még 50 perc múlva is szeretne továbbiakat kérdezni. Ha netalán a páciens nem kívánja legszűkebb személyi azonosító adatait megadni, az kizárja a konzultáció lehetőségét, ahogy kizárja a bármilyen beavatkozáshoz szükséges minimális orvos-beteg bizalmi viszonyt is.

Jelentősen időkímélő és a hatékonyságot fokozó tényező, ha a páciens a konzultációt megelőzően alaposan tájékozódott – leggyakrabban interneten, a mi honlapunkon is – az őt zavaró probléma témakörében. Nem elég csak képeket nézegetni ehhez, hanem részletesen el is kell olvasni az elérhető információkat. Ha erre nincs technikai lehetősége, megteheti ezt nálunk egy korábbi alkalommal, amikor írásban és képekben is átadhatjuk részére a honlap anyagát, vagy rosszabb esetben közvetlenül a konzultáció előtt is lehetősége van erre.
Egyszerűbb probléma esetén néha negyed órát vesz igénybe egy megbeszélés, de a páciens problémái, alapbetegségei, esetleges korábbi szövődménnyel járó műtétei, tájékozottsága, határozottsága és kérdéseinek függvényében leggyakrabban fél-egy órát is tarthat.

A konzultáció során részletesen kikérdezzük a pácienst egészségi állapotáról, korábbi műtéteiről, betegségeiről, vizsgálatairól, panaszairól és esetleges szövődményeiről. Ebben nagy segítség, ha összes orvosi dokumentumát, zárójelentését a páciens magával hozza és azokat időrendbe is tette korábban. Az is segítség, ha ezeket korábban megküldi számunkra e-mailben. Korábbi műtétek eredményének értékelését és a műtéti tervezést segítheti a műtétek előtti állapotokat mutató fényképek, RTG, ultrahang, CT vagy MR leletei és képei. Ezután kerül sor a vizsgálatra, melyhez a kellő mértékben az öltözőfülkében lehet levenni a ruhákat, ha ez a probléma miatt szükséges. Fontos a tükör előtti konzultáció és megbeszélés, mely során először a páciens, majd a plasztikai sebész értékeli a látottakat. A plasztikai sebész számos kérdést tesz fel a kívánt részletekkel kapcsolatban, felhívva a páciens figyelmét az esetleges összefüggésekre. Ezt követően a plasztikai sebész elmondja javaslatát a beavatkozásra, a szóba jöhető különböző megoldások összes előnyét és hátrányát, a kockázatokat és a lehetséges szövődményeket. Eközben és ezután a páciens bármilyen kérdést feltehet. A konzultációt kiegészíti a számítógép képernyőjén megnézett előtte-utána képek megbeszélése, ami segíti a pácienst az általa elvárt és a nála reálisan teljesíthető eredmény megértésében.

A konzultáció végén a páciens írásbeli plasztikai sebészeti szakvéleményt, részletezett árajánlatot és a konzultációs díj készpénzes nyugtáját kapja meg, igénye esetén már ekkor műtéti, beavatkozási időpontot is egyeztethet.

A konzultáció során egy, a páciens által választott felnőtt jelen lehet, ha nem akadályozza a pácienst az orvosi kérdésekre adott válaszokban, vagy nem zavarja a pácienst, hogy jelen van a vizsgálatnál. Bizonyos esetekben előnyös, ha kellően, a pácienssel együtt tájékozódott szülő, társ, esetleg nagykorú gyermek is részt vesz a konzultációnál a páciens érdekében, és felteheti természetesen aggódó kérdéseit. Ugyanakkor nem segítség a páciensnek és megnehezíti a konzultációt, ha a beavatkozással kapcsolatban a jól tájékozott pácienssel teljesen tájékozatlan hozzátartozó érkezik, vagy páciens és hozzátartozója a beavatkozás megítélésével kapcsolatos vitáit ott és nem otthon kívánják folytatni.

18 éven aluli páciensek konzultációja, vizsgálata csak a szülő, gondviselő, törvényes képviselő jelenlétében lehetséges.

Nagyon zavaró, a konzultációt lehetetlenné tevő, ha a szülő kiskorú gyermekét kívánja (mert nem oldotta meg erre az időre az elhelyezését) magával hozni a saját problémája megbeszélésére. A gyermek rövid időn belül megunja a dolgot, a szülő pedig képtelen arra figyelni, ami miatt érkezett, a titkárnőnek pedig közben más dolga van, mint a gyermekfelügyelet.

Ha a páciens nem beszél jól magyarul, angolul vagy németül (más nyelven sajnos mi nem beszélünk elég jól a konzultációhoz), profi tolmácsra van szükség, melyről a páciensnek kell gondoskodnia. Ritkán tud a pácienssel együtt élő rokon olyan alaposan egy idegen nyelvet, amit a páciens nem beszél, hogy az elegendő legyen a konzultációhoz.

Más plasztikai sebészeteken is megfordult pácienseinktől is tudjuk, hogy nálunk nagyon-nagyon másként zajlik egy konzultáció, mint sok más helyen, a kommunikáció formáját és szakmai tartalmát, valamint időtartamát tekintve is.